0
สินค้าที่บันทึกใว้

โคมกระจายแสงประหยัดพลังงาน สำหรับหลอดไฟ

  • โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ คุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน
  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. และมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5
  • โครงสร้างโคม และ Reflector ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้เต็มประสิทธิภาพ
  • มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามการใช้งาน
Models No.No. of LampsLamp lengthDimension
โคมไฟติดลอย
(Surfaced Mount)
โคมไฟโรงงานปีกอะลูมิเนียม
(Batten Fixures w / Aluminum reflector)
MFW-V1140-AL1x1,200mm1,223x115mm
MFW-V1240-AL2x1,200mm1,223x115mm
MFW-V1340S-AL3x1,200mm1,245x175mm
MFW-V1440S-AL4x1,200mm1,245x225mm
โคมอกไก่
(Pyramid Fixtures)
MPY1201x600mm620x162mm
MPY1401x1,200mm1,230x162mm
MPY2202x600mm620x162mm
โคมตัวยูฝาครอบพลาสติก
MPU1201x600mm625x65mm
MPU1401x1,200mm1,235x65mm
MPU2212x600mm625x155mm
MPU2412x1,200mm1,235x155mm
โคมฟลูออเรสเซนต์ ไฮเบย์
(Fluorescent High Bay)
MSB440CS-AL4x1,200mm1,250x650mm
MSB654CS-AL6x1,200mm1,230x650mm
โคมไฟตระแกรงติดลอย
(Mirror Louver Fixtures : Surface)
MSM1431X1,200mm1,225x320mm
MSM2432X1,200mm1,225x320mm
MSM2462X1,200mm1,225x620mm
MSM3463X1,200mm1,225x620mm
MSM4464X1,200mm1,225x620mm
โคมไฟฝังฝ้า (Recessed Mount)
โคมไฟตระแกรงฝังฝ้า
(Mirrow Louver Fixtures : Recessed T-bar or Gypsum)
MCM1431X1,200mm1,200x300mm
MCM2432X1,200mm1,200x300mm
MCM2462X1,200mm1,200x600mm
MCM3463X1,200mm1,200x600mm
MCM4464X1,200mm1,200x600mm
โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (Waterproof Fixtures)
DWP1401X1,200mm126x155mm
DWP2402X1,200mm126x155mm