0
สินค้าที่บันทึกใว้

โคมกระจายแสงประหยัดพลังงาน สำหรับหลอดไฟ

  • โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ คุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน
  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. และมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5
  • โครงสร้างโคม และ Reflector ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้เต็มประสิทธิภาพ
  • มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามการใช้งาน
Models No. No. of Lamps Lamp length Dimension
โคมไฟติดลอย
(Surfaced Mount)
โคมไฟโรงงานปีกอะลูมิเนียม
(Batten Fixures w / Aluminum reflector)
MFW-V1140-AL 1x 1,200mm 1,223x115mm
MFW-V1240-AL 2x 1,200mm 1,223x115mm
MFW-V1340S-AL 3x 1,200mm 1,245x175mm
MFW-V1440S-AL 4x 1,200mm 1,245x225mm
โคมอกไก่
(Pyramid Fixtures)
MPY120 1x 600mm 620x162mm
MPY140 1x 1,200mm 1,230x162mm
MPY220 2x 600mm 620x162mm
โคมตัวยูฝาครอบพลาสติก
MPU120 1x 600mm 625x65mm
MPU140 1x 1,200mm 1,235x65mm
MPU221 2x 600mm 625x155mm
MPU241 2x 1,200mm 1,235x155mm
โคมฟลูออเรสเซนต์ ไฮเบย์
(Fluorescent High Bay)
MSB440CS-AL 4x 1,200mm 1,250x650mm
MSB654CS-AL 6x 1,200mm 1,230x650mm
โคมไฟตระแกรงติดลอย
(Mirror Louver Fixtures : Surface)
MSM143 1X 1,200mm 1,225x320mm
MSM243 2X 1,200mm 1,225x320mm
MSM246 2X 1,200mm 1,225x620mm
MSM346 3X 1,200mm 1,225x620mm
MSM446 4X 1,200mm 1,225x620mm
โคมไฟฝังฝ้า (Recessed Mount)
โคมไฟตระแกรงฝังฝ้า
(Mirrow Louver Fixtures : Recessed T-bar or Gypsum)
MCM143 1X 1,200mm 1,200x300mm
MCM243 2X 1,200mm 1,200x300mm
MCM246 2X 1,200mm 1,200x600mm
MCM346 3X 1,200mm 1,200x600mm
MCM446 4X 1,200mm 1,200x600mm
โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (Waterproof Fixtures)
DWP140 1X 1,200mm 126x155mm
DWP240 2X 1,200mm 126x155mm