0
สินค้าที่บันทึกใว้

โคมกระจายแสงประหยัดพลังงาน สำหรับหลอดไฟ

  • โคมไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟ คุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน
  • ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. และมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5
  • โครงสร้างโคม และ Reflector ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้เต็มประสิทธิภาพ
  • มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามการใช้งาน
Models No.No. of LampsLamp lengthDimension
โคมไฟติดลอย
(Surfaced Mount)
โคมไฟโรงงานปีกอะลูมิเนียม
(Batten Fixures w / Aluminum reflector)
MFW-V1140-AL1x1,200mm1,223x115mm
MFW-V1240-AL2x1,200mm1,223x115mm
MFW-V1340S-AL3x1,200mm1,245x175mm
MFW-V1440S-AL4x1,200mm1,245x225mm
โคมอกไก่
(Pyramid Fixtures)
MPY1201x600mm620x162mm
MPY1401x1,200mm1,230x162mm
MPY2202x600mm620x162mm
โคมตัวยูฝาครอบพลาสติก
MPU1201x600mm625x65mm
MPU1401x1,200mm1,235x65mm
MPU2212x600mm625x155mm
MPU2412x1,200mm1,235x155mm
โคมฟลูออเรสเซนต์ ไฮเบย์
(Fluorescent High Bay)
MSB440CS-AL4x1,200mm1,250x650mm
MSB654CS-AL6x1,200mm1,230x650mm
โคมไฟตระแกรงติดลอย
(Mirror Louver Fixtures : Surface)
MSM1431X1,200mm1,225x320mm
MSM2432X1,200mm1,225x320mm
MSM2462X1,200mm1,225x620mm
MSM3463X1,200mm1,225x620mm
MSM4464X1,200mm1,225x620mm
โคมไฟฝังฝ้า (Recessed Mount)
โคมไฟตระแกรงฝังฝ้า
(Mirrow Louver Fixtures : Recessed T-bar or Gypsum)
MCM1431X1,200mm1,200x300mm
MCM2432X1,200mm1,200x300mm
MCM2462X1,200mm1,200x600mm
MCM3463X1,200mm1,200x600mm
MCM4464X1,200mm1,200x600mm
โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (Waterproof Fixtures)
DWP1401X1,200mm126x155mm
DWP2402X1,200mm126x155mm

คำถามที่พบบ่อย

โคมไฟกันระเบิด คืออะไร ?

โคมไฟที่เอาไว้ติดตั้งในพื้นที่อันตราย (Hazardous area) ที่อาจเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด เนื่องจากมีก๊าซ ไอระเหย ของเหลวที่ติดไฟได้ ฝุ่นที่ระเบิดได้ เส้นใยหรือละอองที่ติดไฟได้ โดยที่โคมไฟนั้นจะต้องมีการออกแบบการป้องกันเป็นพิเศษตามมาตรฐานสากล เพื่อจะไม่ทำให้พื้นที่อันตรายนั้นเกิดการระเบิดได้

การจำแนกพื้นที่อันตรายนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลหลัก 2 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐาน IEC (สำหรับประเทศยุโรป และประเทศอื่นๆ) และ 2. มาตรฐาน NEC (สำหรับประเทศอเมริกา)โดยจะแบ่งพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้

IEC
Zone 0 หรือ 20 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งจะแทบไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่นี้เลย
Zone 1 หรือ 21 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมาก
Zone 2 หรือ 22 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดน้อย

NEC
พื้นที่ Class 1 Division 1 และ Class 2 Division 1 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมาก
พื้นที่ Class 1 Division 2 และ Class 2 Division 2 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดน้อย

ซึ่งการใช้โคมไฟกันระเบิดในแต่ละพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่างกัน ก็จะใช้โคมไฟคนละรุ่นกัน โดยที่โคมไฟที่ใช้ในพื้นที่ zone 1 ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก ก็จะมีโครงสร้างโคมแข็งแรงและมีราคาสูงกว่าโคมไฟที่ใช้สำหรับพื้นที่ zone 2 เป็นต้น

โดยปกติแล้วในแบบก่อสร้างจะมีการระบุความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบอยู่แล้ว ว่าในแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยง Zone 1 หรือ Zone 2

หากไม่สามารถหาแบบที่มีการกำหนดความเสี่ยงไว้ได้ จำเป็นต้องปรึกษาวิศวกรไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของทางโรงงานเพื่อที่จะจำแนกพื้นที่เสี่ยง

ใบรับรองมาตรฐาน Certificate สำหรับโคมไฟกันระเบิดนันมีความสำคัญมาก เนื่องจากโคมไฟกันระเบิดเป็นอุปกรณ์สำคัญ หากผลิตไม่ได้มาตรฐานแล้วมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หน้างานได้มาก โดยในประเทศไทยจะใช้มาตรฐาน ATEX และ IECEx เป็นหลัก หากโคมไฟไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ถ้าหากเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาบริษัทประกันจะมีรับผิดชอบ ดังนั้นต้องถามหาใบ Certifciate ATEX หรือ IECEx ทุกครั้งก่อนซื้อโคมไฟกันระเบิด (วิธีการดู และตรวจเช็คใบ Certificate ปลอม)

คำตอบคือ หน้างานที่เป็นพื้นที่อันตราย (Hazardous area) นั้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตั้งที่เป็นแบบกันระเบิดด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนโคมไฟเดิม เป็นโคมไฟกันระเบิดแล้ว วิธีการติดตั้ง กล่องพักสายไฟ เต้ารับ สวิตท์ไฟ หรือ พัดลม มอเตอร์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่นั้น จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบกันระเบิดด้วย

ใบรับรอง

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex obcaecati ad qui possimus sit commodi repudiandae reprehenderit voluptates dolorem cum! Quas dolorum ipsa nulla nobis reprehenderit. Molestias voluptate architecto laborum.

header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
test
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.