0
สินค้าที่บันทึกใว้

ระบบควบคุมแสงสว่างแบบไร้สาย Smart Lighting IoT (WILICS)

ระบบควบคุมแสงสว่าง โคมไฟไร้สายอัจฉริยะ
Smart Lighting IoT System
IoT แสงสว่าง โคมไฟ ประหยัดพลังงาน
ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบโคมไฟ
IoT Smart Lighting Heatmap
ระบบชดเชยแสงสว่างอัติโนมัติ Daylight
ระบบควบคุมแสงสว่าง โคมไฟไร้สายอัจฉริยะ
Smart Lighting IoT System
IoT แสงสว่าง โคมไฟ ประหยัดพลังงาน
ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบโคมไฟ
IoT Smart Lighting Heatmap
ระบบชดเชยแสงสว่างอัติโนมัติ Daylight
  • WILICS คือ ระบบ Smart IoT Lighting Control System ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้โคมไฟสามารถเชื่อมต่อและถูกควบคุมได้แบบไร้สายได้จากศูนย์กลาง โดยมีโปรแกรมคอยช่วยจัดการเปิด-ปิดโคมไฟแบบอัจฉริยะพร้อมทั้งคอยเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทั้งหมดไว้สำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างง่ายดาย ออกแบบเฉพาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า

 

  ระบบการส่งสัญญาณไร้สายถูกพัฒนาขึ้นบนโปรโตคอล Zigbee ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ Mesh Network ที่มีความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า อุปกรณ์ตัวลูก (Node) สามารถรับและส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นได้ โดยมีจุดเด่นต่างๆของระบบดังต่อไปนี้
 • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณ
 • มีระบบควบคุมผ่านศูนย์กลาง (Centralized Management System)
 • สามารถตั้งกลุ่มควบคุมใหม่ได้ โดยไม่ยึดกับวงจรไฟเดิม (Grouping Control)
 • สั่งเปิด-ปิด-หรี่ โคมไฟได้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด (Schedule Control)
 • ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor)
 • ระบบชดเชยแสงสว่าง (Daylight Harvesting) เมื่อใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์แสงสว่าง (Daylight Sensor)
 • แจ้งเตือนโคมไฟเสีย (Failure Alert)
 • บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน (Energy Management Report)
 • แสดงตำแหน่งโคมไฟตามแผงผังหน้างานจริง (Lighting Layout Zone)
 • แสดงปริมาณการใช้งานแต่ละพื้นที่ในรูปแบบ Heat map

 

ส่งสัญญาณด้วย Protocol : Zigbee บนคลื่นความี่ 2.4 Ghz ในรูปแบบเครือข่ายแบบ Mesh Network สามารถส่งสัญญาณจาก Node สู่ Node ได้ ทำให้ระบบเสถียรและส่งต่อสัญญาณได้ไกล

ช่วยประหยัดพลังงานได้ขึ้นมากกว่า 50% หากนำระบบ WILICS ไปติดตั้งควบคู่กับโคมไฟ LED หรือจะสามารถได้ประหยัดไฟได้มากถึง 85% เมื่อติดตั้งแทนโคมไฟแบบเก่า

ระบบถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหนักสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Use) โดยเฉพาะสามารถเปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชม. 365 วันได้โดยไม่มีปัญหา

ระบบควบคุมแสงสว่าง โคมไฟไร้สายอัจฉริยะ

การส่งสัญญาณแบบไร้สายเพื่อควบคุมโคมไฟ

โคมไฟจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Controller เพื่อเป็นตัวรับคำสั่งแบบไร้สาย แต่ตัวอุปกรณ์นี้ยังสามารถส่งต่อสัญาณให้กับอุปกรณ์รอบข้างได้อีกด้วยในรูปแบบของ Mesh Network ระบบยังรองรับการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ เช่น Motion sensor / Daylight Sensor / CCT Sensor เข้ามาในระบบแบบไร้สายเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับระบบได้อีกด้วย

Smart Lighting IoT System

โปรแกรมควบคุมโคมไฟอัจฉริยะจากศูนย์กลาง (Centralized Lighting Management System)

เปรียบเหมือนสมองของระบบ Smart Lighting ที่จะคอยควบคุมการทำงานของโคมไฟจำนวนหลายพัน หรือหลายหมื่นโคมให้ทำงานเปิด-ปิด-หรี่ ตามความต้องการใช้งานและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่แบบอัตโนมัติโดยไม่ได้ต้องมีคนไปควบคุมอีกเลย ลดความเสี่ยงในเรื่อง Human Error และสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด (Energy Optimization)

Smart Lighting IoT System
ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบโคมไฟ

ควบคุมโคมไฟตามการใช้งานในพื้นที่ผ่าน Motion Sensor / Occupancy Sensor

ระบบจะเปิดโคมไฟให้สว่างขึ้นมีการผู้ใช้งานเข้ามาในพื้นที่เท่านั้น โดยจะเปิดโคมไฟเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ความสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่ใช่การเปิดโคมไฟเพียงดวงเดียวเท่านั้น 

หลังจากที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่แล้ว ระบบจะสั่งให้โคมไฟหรี่แสงลงเพื่อคงความสว่างบางส่วนให้กับพื้นที่ และหลังจากการหน่วงเวลาระบบจะสั่งให้ปิดโคมไฟเพื่อการประหยัดพลังงาน การตั้งค่าเหล่านี้สามารถทำได้อย่างละเอียดผ่านโปรแกรม

ระบบชดเชยแสงสว่างอัติโนมัติ Daylight

ระบบชดเชยแสงสว่างจากภายนอก (Daylight Harvesting)

เมื่อติตตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่าง (Daylight Sensor) ภายในพื้นที่ที่มีแสงสว่างภายนอกเข้ามาได้เช่น ห้องทำงานที่มีกระจก หรือ โรงงาน คลังสินค้า ที่มีหลังคาแผ่นใส (Sky Light)

ระบบควบคุมแสงสว่างแบบไร้สายนี้สามารถสั่งให้โคมไฟหรี่แสงลง เมื่อมีแสงภายนอกเข้ามาในพื้นที่เพื่อคงค่าความสว่าง (ค่าลักซ์) ตามที่กำหนดไว้ของแต่ละพื้นที่ 

นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสั่งให้โคมไฟเปิด หรือปิดเองได้เมื่อแสงสว่างในพื้นที่มากกว่า หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด เหมือนกับการใช้ Photo Switch แบบดังเดิมนั่นเอง

ระบบชดเชยแสงสว่างอัติโนมัติ Daylight
ตรวจวัดการใช้พลังงาน

วัดค่าพลังงานจากโคมไฟและสร้างรายงานการใช้พลังงาน  (Energy Management Report)

อุปกรณ์ Wireless Controller ที่นำไปติดตั้งกับโคมไฟ สามารถวัดค่าการใช้พลังงานของโคมไฟ LED เช่น ค่ากระแสไฟ (Current : Amp) ค่าแรงดันไฟ (Voltage, Volt) กำลังไฟที่ใช้ (Power : Watt) และส่งค่าพลังงานเหล่านี้กลับมาสู่โปรแกรม

โปรแกรม WILICS จะทำงานเก็บข้อมูลและสร้างรายงานการใช้พลังงาน  รวมถึงแสดงการปริกาณการใช้ไฟฟ้าในรูปของหน่วยไฟ (KwH) พร้อมกับค่าไฟในรูปของเงินบาทได้อีกด้วย และยังสามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบค่าไฟและปริมาณการใช้ไฟหลังจากติดตั้งระบบเพื่อเปรียบเทียบกับก่อนติดได้ระบบได้ด้วย โดยระบบจะสามารถตั้งให้ส่งรายงานเหล่านี้ไปยังผู้ดูแลได้แบบอัตโนมัติ

IoT Smart Lighting Heatmap

ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน รองรับกับระบบสว่างสว่างในตึก โรงงาน โกดังสินค้าขนาดใหญ่ 

 • ระบบแจ้งเตือนโคมไฟเสีย (Failure Alert)
 • แสดงตำแหน่งโคมไฟตามแผงผังหน้างานจริง (Lighting Layout Zone)
 • แสดงปริมาณการใช้งานแต่ละพื้นที่ในรูปแบบ Heat map
 • มี API รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Building Management System (BMS)
IoT แสงสว่าง โคมไฟ ประหยัดพลังงาน

ติดตั้งใช้จริงแล้วในหน้างาน โกดัง คลังสินค้า โรงงานขนาดใหญ่

ลูกค้าสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการไม่ได้ติดตั้งระบบ WILICS เป็นรายงานการใช้พลังงงานจริงจากระบบ และได้ประโชยน์อย่างมากจากการเปลี่ยนผังวงจรเปิดปิดโคมไฟผ่านระบบเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการทำให้ที่หน้างาน รวมถึงสามารถนำข้อมูลต่างๆจากระบบนำไปวิเคราะห์ต่อในมุมของการบริหารพื้นที่ (Facility Management) และ การบริหารการใช้พลังงาน (Energy Managment) ได้อีกมาก

IoT แสงสว่าง โคมไฟ ประหยัดพลังงาน