0
สินค้าที่บันทึกใว้
  • WILICS คือ ระบบ Smart Lighting IoT ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้โคมไฟสามารถเชื่อมต่อและถูกควบคุมได้แบบไร้สายได้จากศูนย์กลาง โดยมีโปรแกรมคอยช่วยจัดการเปิด-ปิดโคมไฟแบบอัจฉริยะพร้อมทั้งคอยเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทั้งหมดไว้สำหรับนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างง่ายดาย

 

  ระบบการส่งสัญญาณไร้สายถูกพัฒนาขึ้นบนโปรโตคอล Zigbee ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบ Mesh Network ที่มีความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า อุปกรณ์ตัวลูก (Node) สามารถรับและส่งสัญญาณต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นได้ โดยมีจุดเด่นต่างๆของระบบดังต่อไปนี้
 • ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องเดินสายสัญญาณ
 • มีระบบควบคุมผ่านศูนย์กลาง (Centralized Management System)
 • สามารถตั้งกลุ่มควบคุมใหม่ได้ โดยไม่ยึดกับวงจรไฟเดิม (Grouping Control)
 • สั่งเปิด-ปิด-หรี่ โคมไฟได้ ตามช่วงเวลาที่กำหนด (Schedule Control)
 • ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor)
 • ระบบชดเชยแสงสว่าง (Daylight Harvesting) เมื่อใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์แสงสว่าง (Daylight Sensor)
 • แจ้งเตือนโคมไฟเสีย (Failure Alert)
 • บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน (Energy Management Report)
 • แสดงตำแหน่งโคมไฟตามแผงผังหน้างานจริง (Lighting Layout Zone)
 • แสดงปริมาณการใช้งานแต่ละพื้นที่ในรูปแบบ Heat map

 

ส่งสัญญาณด้วย Protocol : Zigbee บนคลื่นความี่ 2.4 Ghz ในรูปแบบเครือข่ายแบบ Mesh Network สามารถส่งสัญญาณจาก Node สู่ Node ได้ ทำให้ระบบเสถียรและส่งต่อสัญญาณได้ไกล

ช่วยประหยัดพลังงานได้ขึ้นมากกว่า 50% หากนำระบบ WILICS ไปติดตั้งควบคู่กับโคมไฟ LED หรือจะสามารถได้ประหยัดไฟได้มากถึง 85% เมื่อติดตั้งแทนโคมไฟแบบเก่า

ระบบถูกออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหนักสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Use) โดยเฉพาะสามารถเปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชม. 365 วันได้โดยไม่มีปัญหา

ระบบควบคุมแสงสว่าง โคมไฟไร้สายอัจฉริยะ

การส่งสัญญาณแบบไร้สายเพื่อควบคุมโคมไฟ

โคมไฟจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Controller เพื่อเป็นตัวรับคำสั่งแบบไร้สาย แต่ตัวอุปกรณ์นี้ยังสามารถส่งต่อสัญาณให้กับอุปกรณ์รอบข้างได้อีกด้วยในรูปแบบของ Mesh Network ระบบยังรองรับการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ เช่น Motion sensor / Daylight Sensor / CCT Sensor เข้ามาในระบบแบบไร้สายเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับระบบได้อีกด้วย

Smart Lighting IoT System

โปรแกรมควบคุมโคมไฟอัจฉริยะจากศูนย์กลาง (Centralized Lighting Management System)

เปรียบเหมือนสมองของระบบ Smart Lighting ที่จะคอยควบคุมการทำงานของโคมไฟจำนวนหลายพัน หรือหลายหมื่นโคมให้ทำงานเปิด-ปิด-หรี่ ตามความต้องการใช้งานและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่แบบอัตโนมัติโดยไม่ได้ต้องมีคนไปควบคุมอีกเลย ลดความเสี่ยงในเรื่อง Human Error และสามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด (Energy Optimization)

Smart Lighting IoT System
ตรวจจับความเคลื่อนไหว ระบบโคมไฟ

ควบคุมโคมไฟตามการใช้งานในพื้นที่ผ่าน Motion Sensor / Occupancy Sensor

ระบบจะเปิดโคมไฟให้สว่างขึ้นมีการผู้ใช้งานเข้ามาในพื้นที่เท่านั้น โดยจะเปิดโคมไฟเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ความสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน ไม่ใช่การเปิดโคมไฟเพียงดวงเดียวเท่านั้น 

หลังจากที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่แล้ว ระบบจะสั่งให้โคมไฟหรี่แสงลงเพื่อคงความสว่างบางส่วนให้กับพื้นที่ และหลังจากการหน่วงเวลาระบบจะสั่งให้ปิดโคมไฟเพื่อการประหยัดพลังงาน การตั้งค่าเหล่านี้สามารถทำได้อย่างละเอียดผ่านโปรแกรม

ระบบชดเชยแสงสว่างอัติโนมัติ Daylight

ระบบชดเชยแสงสว่างจากภายนอก (Daylight Harvesting)

เมื่อติตตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความสว่าง (Daylight Sensor) ภายในพื้นที่ที่มีแสงสว่างภายนอกเข้ามาได้เช่น ห้องทำงานที่มีกระจก หรือ โรงงาน คลังสินค้า ที่มีหลังคาแผ่นใส (Sky Light)

ระบบควบคุมแสงสว่างแบบไร้สายนี้สามารถสั่งให้โคมไฟหรี่แสงลง เมื่อมีแสงภายนอกเข้ามาในพื้นที่เพื่อคงค่าความสว่าง (ค่าลักซ์) ตามที่กำหนดไว้ของแต่ละพื้นที่ 

นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสั่งให้โคมไฟเปิด หรือปิดเองได้เมื่อแสงสว่างในพื้นที่มากกว่า หรือน้อยกว่าค่าที่กำหนด เหมือนกับการใช้ Photo Switch แบบดังเดิมนั่นเอง

ระบบชดเชยแสงสว่างอัติโนมัติ Daylight
ตรวจวัดการใช้พลังงาน

วัดค่าพลังงานจากโคมไฟและสร้างรายงานการใช้พลังงาน  (Energy Management Report)

อุปกรณ์ Wireless Controller ที่นำไปติดตั้งกับโคมไฟ สามารถวัดค่าการใช้พลังงานของโคมไฟ LED เช่น ค่ากระแสไฟ (Current : Amp) ค่าแรงดันไฟ (Voltage, Volt) กำลังไฟที่ใช้ (Power : Watt) และส่งค่าพลังงานเหล่านี้กลับมาสู่โปรแกรม

โปรแกรม WILICS จะทำงานเก็บข้อมูลและสร้างรายงานการใช้พลังงาน  รวมถึงแสดงการปริกาณการใช้ไฟฟ้าในรูปของหน่วยไฟ (KwH) พร้อมกับค่าไฟในรูปของเงินบาทได้อีกด้วย และยังสามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบค่าไฟและปริมาณการใช้ไฟหลังจากติดตั้งระบบเพื่อเปรียบเทียบกับก่อนติดได้ระบบได้ด้วย โดยระบบจะสามารถตั้งให้ส่งรายงานเหล่านี้ไปยังผู้ดูแลได้แบบอัตโนมัติ

IoT Smart Lighting Heatmap

ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน รองรับกับระบบสว่างสว่างในตึก โรงงาน โกดังสินค้าขนาดใหญ่ 

 • ระบบแจ้งเตือนโคมไฟเสีย (Failure Alert)
 • แสดงตำแหน่งโคมไฟตามแผงผังหน้างานจริง (Lighting Layout Zone)
 • แสดงปริมาณการใช้งานแต่ละพื้นที่ในรูปแบบ Heat map
 • มี API รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Building Management System (BMS)
IoT แสงสว่าง โคมไฟ ประหยัดพลังงาน

ติดตั้งใช้จริงแล้วในหน้างาน โกดัง คลังสินค้า โรงงานขนาดใหญ่

ลูกค้าสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับการไม่ได้ติดตั้งระบบ WILICS เป็นรายงานการใช้พลังงงานจริงจากระบบ และได้ประโชยน์อย่างมากจากการเปลี่ยนผังวงจรเปิดปิดโคมไฟผ่านระบบเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการทำให้ที่หน้างาน รวมถึงสามารถนำข้อมูลต่างๆจากระบบนำไปวิเคราะห์ต่อในมุมของการบริหารพื้นที่ (Facility Management) และ การบริหารการใช้พลังงาน (Energy Managment) ได้อีกมาก

IoT แสงสว่าง โคมไฟ ประหยัดพลังงาน