0
สินค้าที่บันทึกใว้

Honda Engineering

โคมไฟถนน

ติดตั้งโคมไฟถนนโดยรอบโรงงานฯ โดยใช้หลอดไฮเบย์  LED Streetlight 100W เพื่อไปทดแทนโคมไฟที่ใช้หลอด High Pressure Sodium 400W เดิม สามารถประหยัดไฟได้มากกว่า 70% และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 1.5 ปี

ทางเรามีการแนะนำและออกแบบแสงสว่างในโปรแกรม Dialux เพื่อเลือกโคมไฟถนน LED รุ่นที่เหมาะสมที่จะสามารถให้ความสว่างบนพื้นถนนโรงงานมีค่าเฉลี่ยความสว่างได้ไม่น้อยกว่า 20 lux เพื่อรองรับการสัญจรในเวลากลางคืนของรถบรรทุกส่งสินค้า และการเดินทางของพนักงานต่างๆ เนื่องจากโรงงานลูกค้านั้นเปิดทำงานตลอด 24 ชม.

โดยโคมไฟถนน LED ที่เราแนะนำนั้นจะเป็นรุ่น 100 วัตต์ ติดตั้งที่ความสูง 8 เมตร และมีระยะห่างระหว่างโคมไฟถนนอยู่ที่ประมาณ 40 เมตร

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ