0
สินค้าที่บันทึกใว้

Honda Engineering

LED Street Light

ติดตั้งโคมไฟถนนโดยรอบโรงงานฯ โดยใช้โคมไฟ  LED Streetlight 100W เพื่อไปทดแทนโคมไฟที่ใช้หลอด High Pressure Sodium 400W เดิม สามารถประหยัดไฟได้มากกว่า 70% และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 1.5 ปี

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ