0
สินค้าที่บันทึกใว้

Automatic Tube Cleaning System นวัตกรรมล่าสุดของการบำรุงรักษาระบบระบายความร้อนของ Chiller ให้ปราศจากความสกปรกต่างๆ และป้องกันการเกิดตะกรันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานโดยการใช้ลูกบอลยางฟองน้ำ เข้าไปทำความสะอาดภายในท่อของ Condenser หรือ Evaporative ได้อย่างสะอาดทั่วถึงและสม่ำเสมอ เป็นผลให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องเปิดล้างเครื่องอีกเลย

  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน
  • ลดค่ากระแสไฟฟ้า
  • ลดการสูญเสียการผลิต
  • รับประกัน Condenser Approach Temperature คงที่โดยไม่ต้องเปิดล้างอีกเลย*

Benefits

-ไม่ต้องใช้ปั๊ม ไม่ต้องใช้มอเตอร์ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์
-ไม่เกิดสารตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
-ไม่สูญเสียพลังงานจากการผสมปนกันของ cws และ cer

-ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการต่ำ
-ประหยัดแรงงาน และเวลาในการดำเนินการ
-รับประกัน Condenser Approach Temperature คงที่*

 

วิธีการทำงาน

1. เมื่อเปิดน้ำจะไหลเข้าไปใน Injector นำลูกบอลฟองน้ำไหลไปตามกระแสน้ำ
2. ลูกบอลฟองน้ำขณะผ่าน Condenser จะขัดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ที่เกาะอยู่ที่ผิวภายในท่อ Condenser
3. เมื่อลูกบอลฟองน้ำไหลออกมาจาก Condenser จะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆมาด้วยชุดดักเก็บลูกบอลจะนำลูกบอลกลับมาเพื่อทำความสะอาด และใช้หมุนเวียนต่อโดยขั้นตอนนี้จะไม่รบกวนต่ออัตรา และทิศทางการไหลของน้ำระบายความร้อน
4. น้ำเสีย และสิ่งสกปรกจากการล้างลูกบอลจะถูกปล่อยท่อน้ำทิ้ง