0
สินค้าที่บันทึกใว้

Automatic Tube Cleaning System นวัตกรรมล่าสุดของการบำรุงรักษาระบบระบายความร้อนของ Chiller ให้ปราศจากความสกปรกต่างๆ และป้องกันการเกิดตะกรันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานโดยการใช้ลูกบอลยางฟองน้ำ เข้าไปทำความสะอาดภายในท่อของ Condenser หรือ Evaporative ได้อย่างสะอาดทั่วถึงและสม่ำเสมอ เป็นผลให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ประหยัดพลังงาน โดยไม่ต้องเปิดล้างเครื่องอีกเลย

  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบระบายความร้อน
  • ลดค่ากระแสไฟฟ้า
  • ลดการสูญเสียการผลิต
  • รับประกัน Condenser Approach Temperature คงที่โดยไม่ต้องเปิดล้างอีกเลย*
รับประกัน Condenser Approach Temperature

ข้อดีของระบบบอลคลีนนิ่งสำหรับ Chiller


-ไม่ต้องใช้ปั๊ม ไม่ต้องใช้มอเตอร์ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์
-ไม่เกิดสารตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
-ไม่สูญเสียพลังงานจากการผสมปนกันของ cws และ cer
-ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการต่ำ
-ประหยัดแรงงาน และเวลาในการดำเนินการ
-รับประกัน Condenser Approach Temperature คงที่*

ระบบบอลคลีนนิ่ง Ball Cleaning System

วิธีการทำงาน

 

1. เมื่อเปิดน้ำจะไหลเข้าไปใน Injector นำลูกบอลฟองน้ำไหลไปตามกระแสน้ำ
2. ลูกบอลฟองน้ำขณะผ่าน Condenser จะขัดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ที่เกาะอยู่ที่ผิวภายในท่อ Condenser
3. เมื่อลูกบอลฟองน้ำไหลออกมาจาก Condenser จะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆมาด้วยชุดดักเก็บลูกบอลจะนำลูกบอลกลับมาเพื่อทำความสะอาด และใช้หมุนเวียนต่อโดยขั้นตอนนี้จะไม่รบกวนต่ออัตรา และทิศทางการไหลของน้ำระบายความร้อน
4. น้ำเสีย และสิ่งสกปรกจากการล้างลูกบอลจะถูกปล่อยท่อน้ำทิ้ง

ระบบบอลคลีนนิ่ง Ball Cleaning System

คำถามที่พบบ่อย

ระบบ Ball Cleaning คืออะไร ?

ระบบทำความสะอาดเครื่องชิลเลอร์แบบใช้น้ำหล่อเย็น (Water Cooled Chiller) แบบอัตโนมัติ โดยใช้ลูกบอลเข้าไปทำความสะอาดท่อในส่วนของด้าน Evaporator ส่งผลให้ไม่ต้องเปิดล้าง Chiller ด้วยสารเคมี หรือแยงด้วยแปรงลวดแบบเดิมๆ อีกเลย

ใช้ได้กับชิลเลอร์ ชนิด Water Cool ใช้น้ำหล่อเย็นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับแบบ Air Cool

สามารถใช้ได้กับ Chiller ทุกยี่ห้อที่มีขนาดท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกขนาด 8 นิ้วขึ้นไป

ชินเพาเวอร์รับประกันว่าค่า Conderser Approch Temperature จะขึ้นไม่สูงกว่า 2.0 F อย่างแน่นอน หลังจากที่ติดตั้งระบบ Ball Cleaning

เมื่อระบบมีค่าการแลกเปลี่ยนความร้อนคงที่ แสดงว่าเครื่องไม่มีความสกปรก ด้านในผิวท่อไม่มีเมือกหรือตะกรันอยู่เลย ส่งผลให้ไม่ต้องเปิดล้างทำความสะอาดอีก

ลูกบอลไม่สามารถกำจัดตะกรันได้ ก่อนติดตั้งระบบ Ball Cleaning นั้นเราต้องทำการล้างใหญ่เครื่อง Chiller เพื่อกำจัดตะกรันทั้งหมดออกก่อนและเมื่อติดตั้งระบบ Ball เข้าไปแล้ว ลูกบอลจะคอยวิ่งเพื่อทำการเช็ดคราบเมือกภายในท่อออก เพราะเมื่อเมือกรวมกับจุลินทรีย์ สารอินทรีย์ หรือสารละลาย เกิดเป็นฟิล์มจับแน่นและพอกหนาขึ้นเรื่อยๆ จะก่อตัวกลายเป็นตะกรัน ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเอง