0
สินค้าที่บันทึกใว้

ศูนย์กระจายสินค้าสินค้า DC Tops

โคมไฟไฮเบย์

ออกแบบและติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED ภายในคลังสินค้าที่มี Rack สูงถึง 11 เมตร โดยลูกค้ามีความต้องการแสงสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250 lux (ตามกฎหมายแสงสว่างคลังสินค้าต้องมีแสงสว่างเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 200 lux)

ทางเราเลือกใช้โคมไฟ LED High Bay ขนาด 100W  ความสว่าง 15,000 ลูเมน จำนวนทั้งหมด  1,200 โคม เพื่อเปลี่ยนแทนโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต์  T5 4×54  เดิม

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ