0
สินค้าที่บันทึกใว้

ศูนย์กระจายสินค้าสินค้า DC Tops

โคมไฟไฮเบย์

ออกแบบและติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED ภายในคลังสินค้าที่มี Rack สูงถึง 11 เมตร โดยลูกค้ามีความต้องการแสงสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250 lux (ตามกฎหมายแสงสว่างคลังสินค้าต้องมีแสงสว่างเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 200 lux)

ทางเราเลือกใช้โคมไฟ LED High Bay ขนาด 100W  ความสว่าง 15,000 ลูเมน จำนวนทั้งหมด  1,200 โคม เพื่อเปลี่ยนแทนโคมไฟฟลูออเรสเซ็นต์  T5 4×54  เดิม

โดยในพื้นที่ส่วนที่เป็น Rack สูง 11 เมตรนั้นเรามีการใช้โคมไฮเบย์ที่มึมุมกระจายแสงแคบพิเศษเพื่อทำให้แสงสว่างนั้นสามารถกดลงมาถึงพื้นด้านล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการศูนย์เสียแสงสว่างไป ทำให้โคมไฟ LED Highbay ขนาดเพียง 100W นั้นสามารถให้แสงสว่างเฉลี่ยได้มากกว่า 200 lux ที่ความสูงติดตั้งมากกว่า 11 เมตร

หลังจากติดตั้งโคมไฟแล้วเสร็จทางเรามีบริการเข้าวัดแสงสว่างเพื่อส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหลังจากติดตั้งโคมไฟ LED กับทางชินเพาเวอร์แล้วแสงสว่างที่หน้างานลูกค้าจะได้ไม่น้อยกว่าค่าที่ลูกค้ากำหนดอย่างแน่นนอน

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ