0
สินค้าที่บันทึกใว้

Solvay

โคมไฟไฮเบย์

บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด ติดตั้ง โคมไฮเบย์ 150W รับประกัน 5 ปี ทดแทนหลอด MH 400W

พื้นที่หน้างานเป็นพื้นที่พักสินค้า ในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โคมไฟเดิมลูกค้าใช้เป็นโคมไฟไฮเบย์หลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด 400 วัตต์ ซึ่งมีการเปิดใช้งานช่วงกลางคืน 12 ชม.ต่อวัน

ลูกค้ามีความต้องการที่จะลดการใช้พลังงานลด แต่เนื่องจากพื้นที่หน้างานพักสินค้านี้มีความต้องการแสงตามกฎหมายแสงสว่างเทียบเคียงกับพื้นที่โกดังสินค้า ซึ่งมีความต้องการแสงสว่างเฉลี่ยอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 200 lux

ทางชินเพาเวอร์ได้ทำการจำลองแสงสว่างของโคมไฟไฮเบย์ในโปรแกรม Dialux และได้แนะนำเป็นรุ่น LED Highbay 150W เพื่อใช้ทดแทนโคมไฟเดิม ซึ่งจะให้แสงสว่างเฉลี่ยที่ไม่น้อยกว่าโคมไฟไฮเบย์เดิม

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ