0
สินค้าที่บันทึกใว้

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ

โคมไฟไฮเบย์

ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED ขนาด 150W ภายบริเวณโรงงานส่วนผลิต และเก็บวัตถุดิบ หน้างานติดตั้งที่ความสูง 8-10 เมตร โดยทีมงานติดตั้งเราใช้รถ Boom Lift  เข้าติดตั้งโคมไฟทั้งหมดเกือบ 300 โคมแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ