0
สินค้าที่บันทึกใว้

Sahaphat Industrial Park

โคมไฟถนน

เปลี่ยนโคมไฟถนน LED Streetlight 150W แทนโคมไฟ HPS 400W เดิมในบริเวณ ถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ฯ

เมื่อเปลี่ยนชุดโคมไฟถนน LED แล้วแสงสว่างที่ถนนเพิ่มขึ้นมาก โดยวัดค่าความสว่างเฉลี่ยได้มากกว่า 20.5 lux (มาตราฐานความสว่างถนนของกรมทางหลวง) และลดปัญหาแสงมืดระหว่างโคมได้ เนื่องจากโคมไฟถนน LED Streetlight ของเรานั้นมีมุมกระจายแสงแบบพิเศษที่เน้นการกระจายแสงไปทางด้านข้างตัวโคม เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่และยังช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในนิคมได้อีกด้วย 

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ