0
สินค้าที่บันทึกใว้

โคมไฟถนน LED รอบโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์

โคมไฟถนน

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน  LED Streetlight 100W รอบโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในนิคมอุตสาหกรรม Eastern Seaboard จังหวัดระยอง

เดิมลูกค้าใช้โคมไฟถนน High Pressure Sodium 250W แสงสีเหลืองติดตั้งอยู่รอบโรงงานจำนวน 105 โคม

ทางลูกค้ามีโครงการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานลด และได้เล็งเห็นว่าโคมไฟถนนที่ติดตั้งอยู่โดยรอบโรงงานนั้นมีการเปิดไฟต่อเนื่องวันละ 12 ชม. และมีกำลังวัตต์สูงถึง 250W ต่อหลอด ซึ่งหากรวมวัตต์จากบัลลาสต์ด้วยแล้วจะกินสูงถึง 300W ต่อโคม หรือคิดเป็นค่าไฟรวมทั้งหมด 551,250 บาทต่อปี

ชินเพาเวอร์ได้ทำการออกแบบและคำนวณแสงเพื่อให้หน้างานได้ความสว่างที่ไม่น้อยกว่า 20 lux ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเลือกใช้โคมไฟ LED Streetlight 100W ซึ่งจะทำให้ค่าไฟของลูกค้าถูกลงถึงปีละ 367,500 บาท หรือลดลงไปประมาณ 67% เลยที่เดียว โคมไฟถนนของเราให้ความสว่างมาก รับประกันโคมไฟถนนยาวนานถึง 5 ปีเต็ม

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ