0
สินค้าที่บันทึกใว้

ติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ คลังสินค้าขนาดใหญ่

LED Tube โคมไฟไฮเบย์
LED-Highbay-Warehouse3

ผลการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED ที่คลังสินค้า แถวบางนา

พื้นหน้างานเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ บริหารจัดการคลังสินค้าโดยบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Global Logistic and Supply Chain Solution ระดับโลก มีการใช้งานตลอด 24 ชม. 365 วัน ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญกับค่าแสงสว่างที่หน้าเป็นอย่างมาก ลูกค้ามีข้อกำหนดให้ความสว่างเฉลี่ยที่หน้างานมีค่าไม่น้อยกว่า 200 lux อ้างอิงตามที่กฎหมายแสงสว่างกำหนด

Lux-Law-Requirement-Factory2 (1)
ค่าแสงสว่างเฉลี่ยที่กฎหมายกำหนด พื้นที่คลังสินค้า : 200 ลักซ์

เมื่อได้รับความต้องการจากลูกค้ามาแล้วทางชินเพาเวอร์ ก็จะทำการออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม 3D  เพื่อขึ้นโครงร่างของอาคารคลังสินค้าและเลือกใช้โคมไฟไฮเบย์และโคมไฟ LED Tube T8 รุ่นที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แสงสว่างออกมาได้ไม่น้อยกว่าที่ลูกค้าต้องการ ลักษณะหน้างานของโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. พื้นที่บริเวณชั้นลอย (Mezzanine) ในพื้นที่นี้เราจะต้องให้แสงสว่างกับแนวทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (Rack) ที่อยู่ใน Mezzanine โดยเราจะใช้โคมไฟที่ใส่หลอด LED Tube T8
  2. พื้นที่โล่ง (Open area) โคมจะต้องถูกติดตั้งอยู่ที ความสูง 8 เมตร จากพื้น

 

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ