0
สินค้าที่บันทึกใว้

LED : Emergency Light

ใหม่

LED : Emergency Lightพร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการทำงานให้ยาวนาน

  • เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED 9 W ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W
  • มีขนาดเล็ก สำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาได้ถึง 3 เท่า
  • มีพร้อมระบบ Auto test เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และรีโมทคอนโทรลไร้สาย
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 , มอก.1102-2538
  • ระบบ Auto test ได้มาตรฐาน EIT 2004-58 (วสท.2004-58)
  • ขนาดแบตเล็กลง
  • สำรองไฟ 4 ชม. มาตรฐานกำหนด 2 ชม.

Remote control ควบคุม และสั่งทดสอบ แบบไร้สาย

สามารถใช้รีโมท สั่งเปลี่ยนโปรแกรมการทดสอบตัวเองอัตโนมัติ หรือ กดสั่งทดสอบได้ทันทีแบบไร้สายโดยไม่ต้องปีนขึ้นไปกดปุ่นที่หน้าเครื่อง หรือชักปลั๊กออกเพื่อทดสอบแบบโคมเก่าๆ ช่วยทำให้การทดสอบประจำเดือนตามกฎหมายของผู้ดูแลเป็นเรื่องง่าย

ระบบทดสอบตัวเองอัตโนมัติ ตามมาตรฐานวสท.

สามารถตั้งให้โคมไฟฉุกเฉินนั้นทดสอบตัวเองได้ 3 แบบ 1. ทดสอบตัวเองทุก 30 วัน 2. ทดสอบตัวเองทุก 60 วัน 3.ทดสอบตัวเองตามมาตรฐานวสท. ได้เอง หากโคมไฟฉุกเฉินไม่สามารถส่องสว่างได้ตามที่มาตรฐานกำหนด ตัวเครื่องจะมีไฟสีแดงแจ้งสถานะ fail เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที

แบตเตอรรี่มีขนาดเล็กลง และราคาต่ำลงกว่า 3 เท่า

เนื่องจากโคมไฟฉุกเฉินของเรานั้นใช้หลอดไฟ LED ซึ่งมีการใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟ Halogen แบบเดิมมาก ทำให้แบตเตอรี่ที่ใช้นั้นมีขนาดเล็กลงและราคาถูกลงมาก จนราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโคมไฟฉุกเฉินแบบเก่าแทบจะสามารถซื้อโคมไฟฉุกเฉิน LED เครื่องใหม่ได้เลย

แบตเตอรี่ความจุสูง สว่างได้นาน 4 ชม.

ตามมาตรฐานวสท. นั้นกำหนดใช้โคมไฟฉุกเฉินต้องมีแหล่งสำรองไฟที่ให้แสงสว่างได้นานมากกว่า 2 ชม. โคมไฟฉุกเฉินรุ่นมาตรฐานของเรานั้น LED 2x9W ให้แบตเตอรี่ขนาดความจุ 12V 7.5Ah ซึ่งสามารถจ่ายไฟให้กับหลอด LED ได้นานถึง 4 ชม.

สเปคสินค้า

หลอดไฟ (วัตต์)เทียบเท่าหลอด HalogenBatteryน้ำหนัก
3 W x 235 W12V 2.9Ah / 4 ชม.
12V 5Ah / 8 ชม.
12V 7.5Ah / 12 ชม.
3 Kg.
4 Kg.
5 Kg.
6 W x 250 W12V 2.9Ah / 2 ชม.
12V 5Ah / 4 ชม.
12V 7.5Ah / 6 ชม.
4 Kg.
5 Kg.
3 Kg.
9 W x 255 W12V 2.9Ah / 2 ชม.
12V 5Ah / 2.3 ชม.
12V 7.5Ah / 4 ชม.*
3 Kg.
4 Kg.
5 Kg.
12 W x 2>55 W12V 5Ah / 2 ชม.
12V 7.5Ah / 3 ชม.
4 Kg.
5 Kg.

คำถามที่พบบ่อย

โคมไฟกันระเบิด คืออะไร ?

โคมไฟที่เอาไว้ติดตั้งในพื้นที่อันตราย (Hazardous area) ที่อาจเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด เนื่องจากมีก๊าซ ไอระเหย ของเหลวที่ติดไฟได้ ฝุ่นที่ระเบิดได้ เส้นใยหรือละอองที่ติดไฟได้ โดยที่โคมไฟนั้นจะต้องมีการออกแบบการป้องกันเป็นพิเศษตามมาตรฐานสากล เพื่อจะไม่ทำให้พื้นที่อันตรายนั้นเกิดการระเบิดได้

การจำแนกพื้นที่อันตรายนั้นจะเป็นไปตามมาตรฐานสากลหลัก 2 มาตรฐาน คือ 1. มาตรฐาน IEC (สำหรับประเทศยุโรป และประเทศอื่นๆ) และ 2. มาตรฐาน NEC (สำหรับประเทศอเมริกา)โดยจะแบ่งพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้

IEC
Zone 0 หรือ 20 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ซึ่งจะแทบไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่นี้เลย
Zone 1 หรือ 21 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมาก
Zone 2 หรือ 22 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดน้อย

NEC
พื้นที่ Class 1 Division 1 และ Class 2 Division 1 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมาก
พื้นที่ Class 1 Division 2 และ Class 2 Division 2 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดน้อย

ซึ่งการใช้โคมไฟกันระเบิดในแต่ละพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่างกัน ก็จะใช้โคมไฟคนละรุ่นกัน โดยที่โคมไฟที่ใช้ในพื้นที่ zone 1 ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก ก็จะมีโครงสร้างโคมแข็งแรงและมีราคาสูงกว่าโคมไฟที่ใช้สำหรับพื้นที่ zone 2 เป็นต้น

โดยปกติแล้วในแบบก่อสร้างจะมีการระบุความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่โดยวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบอยู่แล้ว ว่าในแต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยง Zone 1 หรือ Zone 2

หากไม่สามารถหาแบบที่มีการกำหนดความเสี่ยงไว้ได้ จำเป็นต้องปรึกษาวิศวกรไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของทางโรงงานเพื่อที่จะจำแนกพื้นที่เสี่ยง

ใบรับรองมาตรฐาน Certificate สำหรับโคมไฟกันระเบิดนันมีความสำคัญมาก เนื่องจากโคมไฟกันระเบิดเป็นอุปกรณ์สำคัญ หากผลิตไม่ได้มาตรฐานแล้วมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หน้างานได้มาก โดยในประเทศไทยจะใช้มาตรฐาน ATEX และ IECEx เป็นหลัก หากโคมไฟไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ถ้าหากเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาบริษัทประกันจะมีรับผิดชอบ ดังนั้นต้องถามหาใบ Certifciate ATEX หรือ IECEx ทุกครั้งก่อนซื้อโคมไฟกันระเบิด (วิธีการดู และตรวจเช็คใบ Certificate ปลอม)

คำตอบคือ หน้างานที่เป็นพื้นที่อันตราย (Hazardous area) นั้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตั้งที่เป็นแบบกันระเบิดด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนโคมไฟเดิม เป็นโคมไฟกันระเบิดแล้ว วิธีการติดตั้ง กล่องพักสายไฟ เต้ารับ สวิตท์ไฟ หรือ พัดลม มอเตอร์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่นั้น จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบกันระเบิดด้วย

ใบรับรอง

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex obcaecati ad qui possimus sit commodi repudiandae reprehenderit voluptates dolorem cum! Quas dolorum ipsa nulla nobis reprehenderit. Molestias voluptate architecto laborum.

header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
test
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.