0
สินค้าที่บันทึกใว้

CPPC

LED Tube

งานเปลี่ยนหลอดไฟ LED Tube T8 Toshiba

หน้างานห้อง Control Room เดิมลูกค้าใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ ขนาด 36W จำนวน 3 หลอดใส่ในโคมฝังฝ้าตระแกรงขนาด 60×120 ซม. ติดตังที่ความสูง 2.7 เมตรบนฝ้าแบบ T-bar

โดยโคมไฟและหลอดไฟเดิมนั้นให้แสงสว่างตามที่ลูกต้องการอยู่แล้วที่เฉลี่ย 600 lux ทางเรามีการจำลองแสงสว่างและได้แนะนำหลอดไฟ LED Tube Toshiba T8 เข้าไปเปลี่ยนแทนหลอดไฟเดิมเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด เนื่องจากในพื้นที่นี้มีการเปิดไฟตลอด 24ชม. 365 วันต่อปี ซึ่งหลอด LED Tube Toshiba T8 นั้นเป็นหลอดไฟ LED Tube คุณภาพและประสิทธิภาพสูงรองรับการเปิดใช้งานหนักต่อเนื่อง 24ชม. และยังสามารถรับประกันตัวหลอดไฟได้ยาวนานถึง 5 ปีเต็ม

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ