0
สินค้าที่บันทึกใว้

Mitsubishi Logistic Office

LED Tube

ติดตั้ง LED Toshiba Tube 18W ภายใน Office สำนักงาน : ความสว่างที่ต้องการ 500 lux บนโต๊ะทำงาน โดยทำการเปลี่ยนแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ 36W เดิม ซึ่งประหยัดพลังงานได้มากกว่า  60% และสามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี

ผลงานอื่นๆที่คุณอาจสนใจ