0
สินค้าที่บันทึกใว้

คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับแสงสว่าง และหลอดไฟ

ความรู้ เทคโนโลยี
คำศัพท์เกี่ยวกับ หลอดไฟ โคมไฟ แสงสว่าง

1.วัตต์ (W) – คือค่าพลังงานหรือค่ากินไฟที่หลอดไฟแต่ละหลอดใช้ หากหลอดไฟมีวัตต์สูงก็จะใช้พลังงานมาก กินไฟมาก ทำให้ผู้ใช้จ่ายค่าไฟสูงขึ้นนั้นเอง
ความเชื่อว่าหลอดไฟวัตต์สูงจะสว่างมากนั่น ไม่จริงเสมอไป เพราะความสว่างของหลอดไฟวัดด้วยหน่วยที่เรียกว่า ลูเมน (Lumen) หากหลอดไฟมีลูเมนมาก ก็จะสว่างมาก หลอดไฟกำลังวัตต์นั้นอาจจะไม่สว่างกว่าหลอดไฟวัตต์ต่ำเสมอไป เราต้องดูค่าลูเมน หรือค่าประสิทธิผล (Efficacy ; Lumen/watt) ด้วย บทความ ความเชื่อผิดๆ หลอดไฟวัตต์สูง จะสว่างมาก

2. ลูเมน (Lumen) – หรือฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) คือ ค่าปริมาณแสงที่หลอดไฟปล่อยออกมาได้จากหลอดไฟแต่ละหลอด หากโคมไฟมีค่าลูเมนมากจะสามารถให้แสงสว่างได้มากกว่าหลอดไฟที่มีค่าลูเมนน้อย

3. ลักซ์ (Lux) คือ ความสว่างที่เกิดจากแสงตกกระทบลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ค่าลักซ์เป็นค่าที่ใช้อ้างอิงถึงความสว่างของพื้นที่หน้างาน โดยมีหน่วยเป็น (Lumen / sqm) และยังเป็นค่าที่ใช้วัดความสว่างตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ตัวอย่างเช่น กฎหมายแสงสว่างกำหนดไว้ว่าพื้นที่คลังสินค้านั้น ต้องมีความเข้มแสงเฉลี่ย (Lux) ไม่น้อยกว่า 200 ลักษ์ และบนโต๊ะทำงานในออฟฟิตนั้นต้องมีความเข้มของแสงเฉลี่ย (Lux) ไม่น้อยกว่า 500 (อ้างอิงจาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ปี 2561)

4. CRI (Color Rendering Index) หรือ Ra คือค่าที่ใช้วัดความสามารถของแหล่งกำเนิดแสงว่าสามารถทำให้สีของวัตถุมีความ”สมจริง” หรือ “เป็นธรรมชาติ” เมื่อเทียบกับแสงอาทิตย์มากน้อยเพียงใด หรือก็ คือ ค่าความถูกต้องของสีที่ตาเรามองเห็นนั่นเอง
ค่า CRI นั้นมีค่ามากที่สุดคือ 100 ซึ่งหมายถึงหลอดไฟสามารถให้แสงได้เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ 100% หรือสีที่เราเห็นนั้น “ไม่เพื้ยน” นั้นเอง หากหลอดไฟที่มีค่า CRI ต่ำ อย่างหลอดไฟ High Pressure Sodium ที่นิยมนำมาติดตั้งเป็นไฟถนน LED นั้นจะมีค่า CRI เพียง 20 เท่านั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองวัตถุที่ให้แสงโดยหลอดไฟ HPS เราจะเห็นสีของวัตถุนั้น “เพี้ยน” ไปจากความเป็นจริง หรือไม่สมจริงนั่นเอง บทความฉบับเต็มเกี่ยวกับค่า CRI คืออะไร

5. CCT หรือ อุณหภูมิสีของแสง คือสีของแสงที่เรามองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ มีหน่วยเป็น K (เคลวิน) โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ
1. โทนแสงสีขาว 5000-6500K (Daylight)
2. โทนแสงสีขาวอมเหลือง 3500-4500K (Cool white)
3. โทนแสงเหลือง 2700-3200K (Warm White)

Chinpower ยินดีมอบโคมไฟคุณภาพให้กับคุณ อาทิ โคมกันระเบิด ไฟสปอร์ตไลท์ โคมไฟถนนรวมไปถึงโคมไฮเบย์

 

บทความอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โคมไฟถนน ความรู้

‘โคมไฟถนนสาธารณะ’ ต้องเลือกอย่างไรถึงได้ของดีมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย?

สังเกตไหมว่าโคมไฟถนนสาธารณะแสงสีส้มที่เราเคยพบเห็นในสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกแทนที่ด้วย…