0
สินค้าที่บันทึกใว้

กฎหมายค่ามาตรฐานความเข้มแสงสว่าง (Lux Output Level) 2566

ความรู้ เทคโนโลยี

ชินเพาเวอร์ ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและขายโคมไฟไฮเบย์(โคมไฟสำหรับโรงงาน) , โคมไฟถนน , โคมไฟฟลัดไลท์ รวมถึงโคมไฟกันระเบิดและโคมไฟที่คุณอาจสนใจอีกมากมาย ขอแนะนำกฎหมายเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่าง (ค่าลักซ์ Lux) อ้างอิงตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

ซึ่งใน หมวด 2 เกี่ยวกับแสงสว่างกฎหมายระบุไว้ว่า

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่อธิบดีประกาศกําหนด


lux-requirement-law2564

หัวข้อบทความเลือกอ่าน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

ค่าลักซ์ (Lux) คือค่าความเข้มของแสงสว่าง (Illuminance) บนหน้างานมีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร ซึ่งในกฎหมายแสงสว่างนั้นระบุค่าความต้องการแสงสว่างเป็นค่าเฉลี่ยของค่าลักซ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานพื้นที่นั้นๆ เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมีการกำหนดค่าความสว่างดังนี้

ตารางที่ 1 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ

 • ลานจอดรถ ทางเดิน บันได :  50 ลักซ์
 • ป้อมยาม :  50 ลักซ์
 • ห้องน้ำ ห้องสุขา :  100 ลักซ์
 • โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร :  100 ลักซ์
 • ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย : 300 ลักซ์

กฎหมายแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไป - กดที่รูปเพิ่มดูรูปขนาดใหญ่

ตารางที่ 2 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทางาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน (โรงงาน พื้นที่การผลิต คลังสินค้า)

 • คลังสินค้า (Warehouse) : 200 ลักซ์
 • จุดขนถ่ายสินค้า : 200 ลักซ์
 • โกดังเก็บของ : 200 ลักซ์
 • ห้องควบคุม : 200 ลักซ์
 • บริเวณเตรียมวัถุดิบ : 300 ลักซ์
 • พื้นที่แพ๊คสินค้า : 300 ลักซ์
 • บริเวณหน้างานผลิตงานหยาบ : 300 ลักซ์
 • บริเวณหน้างานประกอบ การนับสินค้า : 300 ลักซ์
 • ออฟฟิต ห้องทำงาน สำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ : 500 ลักซ์
 • งานประกอบรถยนต์และตัวถัง : 500 ลักซ์
 • งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก : 500 ลักซ์

กฎหมายแสงสว่างโรงงาน พื้นที่การผลิต

กฎหมายแสงสว่างหน้างานหยาบ พื้นที่การผลิต

กฎหมายแสงสว่างหน้างานละเอียด

กฎหมายแสงสว่างหน้างานละเอียดสูงมาก

ตารางที่ 3 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทางานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึงพื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

Download กฎหมายแสงสว่างฉบับเต็ม 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

 

10 ข้อควรรู้ก่อนซื้อ LED

เลือกซื้อ LED อย่างไรให้คุณรู้สึกว่า "ไม่ยาก" และ "ไม่พลาด"

ทำไมโรงงานขนาดใหญ่ เลือกใช้ชินเพาเวอร์

คุณภาพ VS ราคา VS บริการ

การออกแบบแสงสว่าง 3D ด้วย Dialux

โปรแกรมจำลองแสงสว่างแบบ 3 มิติ

ZONE 1 ZONE 2 ต่างกันยังไง

การจำแนกประเภทของโคมไฟกันระเบิด

บทความอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โคมไฟถนน ความรู้

‘โคมไฟถนนสาธารณะ’ ต้องเลือกอย่างไรถึงได้ของดีมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย?

สังเกตไหมว่าโคมไฟถนนสาธารณะแสงสีส้มที่เราเคยพบเห็นในสมัยก่อน ปัจจุบันได้ถูกแทนที่ด้วย…